Aktuellt

 

2019
7 januari Första träning för 2019
12 januari Introduktionsworkshop Systema B-salen kl 10-14.Info
13 jaunari Gratis prova på träning för föräldrar med sina barn (från 7 år). Info
21 mars Årsmöte kl 20:30 sporthallens klubbrum (en trappa upp från B-salen)
25 – 26 maj Vladimir Vasiliev Oslo. Info
2 juni Sista träning inomhus för vårterminen
3 juni Första träning utomhus på gräsplan framför ANC
8 – 12 augusti Ryo Onishi. Remjängssätern. Info
8 september Introduktionsworkshop för vuxna B-hallen. Info
8 september Prova-på föräldrar med barn. Info