Aktuellt

 

 

2019
8 september Introduktionsworkshop för vuxna B-hallen. Info
8 september Prova-på föräldrar med barn. Info
9 september Träningen inomhus börjar igen
3 oktober – 5 december Andnings- och hälsoträning Info
9-10 november Remjängssätern ”improviserade vapen” Info
14 december Julbord
2020
11 januari Introduktionsworkshop för vuxna B-hallen.Info
12 januari Prova-på föräldrar med barn.Info