Systema

Kortfattad historik

WarriorLogoFullSystema
är en rysk kampkonst som har funnits i ca 1000 år. Många kampkonster baserar på traditionella och fastskrivna träningsmetoder, men Systema har utvecklats kontinuerligt och anpassats till nutidens behov. Många aspekter som närstrid, hantering av många olika vapen, träning i olika miljöer, hälsa, rörlighet och psykologi och mycket annat ingår i träningen.

Systema som det lärs ut av de ryska mästarna Mikhail Ryabko och Vladimir Vasiliev är ett komplett system som innefatta hälsa, strid, självförsvar och är en livstil. Utövare tränas i att vara icke aggresiv, subtil, effektiv, frisk och lugn. Du utvecklar en djup förståelse för människans natur. Det finns inga fasta mönster, positioner, tekniker eller graderingssystem, enbart naturliga rörelse baserade på fyra huvudprinciper:

– Andning

– Avslappning

– Rörelse

– Balans

Systema kan tränas upp i hög ålder pga att det inte bygger på styrka, höga sparkar och dylikt utan enkla och effektiva naturliga rörelse som har sitt ursprung i en lugn kropp och ett lugnt sinne. Systema har unika träningsmetoder för att hantera anspänning och rädsla som är de största hindren för ett effektivt självförsvar. Målet med träningen är att få fram lugna, stabila och starka människor som kan skydda sig själv och andra och som kan hantera ovanliga situationer på ett lugn och strukturerad sätt. Så här kan träningen se ut. Matt Hill är en vän med liknande bakgrund som min. Vi har samma lärare och har undervisat gemensamt på läger.