Träning

Träningslokal:

Måndagar och onsdagar strandparken framför ANC

 

Tiderna gäller:20190908 – 20200531

Träningstider Måndag Onsdag Torsdag
Söndag
Systema –  föräldrar och barn från 7 år 10:00 – 11:00
Systema – hälsa, rörlighet och självförsvar från 18 år 11:00 – 12:00
Systema – Andning och hälsa från 18 år 19:00 – 20:30
Systema – hälsa och rörlighet från 18 år 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00
Systema – självförsvar från 18 år 20:00 – 21:00 20:00 – 21:00

 

Träningsvgift
Halvår
Månad
Barn 7- 13 år
350:-
120:-
Studerande (14 år -)Mot uppvisande av CSN kort
600:-
200:-
Vuxna 18 – år
900:-
300:-
Vuxna 18- år Enbart Systema hälsa och rörlighet
600:-
200:-
Enstaka träningspass
100:-/pass
Privat träning 2- 10 deltagare 500:- kr/timme
Medlemsavgift
Medlemsavgift
150:- per år

Familjerabatt

1 barn (yngsta) gratis träningsavgift per vuxen medlem och max 1500 kr träningsavgift per familj och halvår, 150 kr medlemsavgift måste dock betalas även för barnet av försäkringsskäl.

Betalningar till klubben:

Bankgiro 354-9680
SWISH 123 113 29 50

Nybörjare

Vi har inga nybörjargrupper, det bästa sättet att börja är att delta i en av våra introduktionskurser som vi håller i början på varje termin. Anmälan till info@arvikasystema.se och sätt in avgiften på BG 354-9680 märk inbetalningen med träningssavgift, namn och personnummer. Fyll i medlemsansökan och ta med till första träningspasset.

Klädsel m.m.

Det går bra att träna i t ex. joggingbyxor och T-shirt. Vi tränar barfota på judomattor, så tag därför med tofflor att ha på mellan omklädningsrum och mattan. Klockor, smycken m.m. får inte bäras under träningen. Vi strävar efter en drogfri verksamhet. Under vår verksamhet får inga droger ( inkl. tobak och alkohol) användas.

Prova på!

Du får träna ett pass innan du betalar träningsavgiften, du måste betala medlemsavgiften innan du kan prova på, annars är du inte försäkrad. För frågor kring träningen är du välkommen att kontakta klubbens ordförande och huvudinstruktör Dirk Handzic tel: 0573-62019 kvällstid eller per mejl. Hjärtligt välkommen att titta på när vi tränar eller att själv prova på och träna Systema!

GDPR och personuppgifter

EU har beslutat om en ny personuppgiftslag, den införs i Sverige
den 25 maj 2018. Enligt den nya dataskyddslagstiftningen (GDPR) måste ni som medlem ge samtycke till
de personuppgifter vi har i medlemsregistret.

Genom årlig inbetalning av Föreningen Arvika Dojo:s medlemsavgift lämnar medlemmen sitt
samtycke enligt dataskyddsförordningen (GDPR ) Kapitel 1, Artikel 4:11
(en frivillig entydigt bekräftad handling) till att följande personuppgifter
behandlas i Föreningen Arvika Dojo:s medlemsregister: namn, adress, personnummer, telefonnummer
och E-postadress.

Uppgifterna raderas på begäran, alternativt då medlemsavgiften uteblivit två
kalenderår efter senaste inbetalningen.